สกรีนโลโก้บนกล่องอาหาร

ช่วยให้ร้านของคุณเป็นที่รู้จัก ลูกค้าสามารถจดจำได้

เลือกประเภทกล่องอาหาร
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 650ml
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 650ml
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง premium 500ml
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง premium 500ml
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง premium 900ml
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง premium 900ml
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง 800ml (ช่องตรง)
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง 800ml (ช่องตรง)
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง 750ml (ฝาใสไร้ฝ้า)
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง 750ml (ฝาใสไร้ฝ้า)
กล่องอาหารกระดาษ ฝาใส 650ml
กล่องอาหารกระดาษ ฝาใส 650ml
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ Hybrid ฝาใส 600ml
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ Hybrid ฝาใส 600ml
กล่องเยื่อธรรมชาติ Hybrid 2 ช่อง ฝาใส 600ml
กล่องเยื่อธรรมชาติ Hybrid 2 ช่อง ฝาใส 600ml
กล่องเยื่อธรรมชาติ Hybrid 2 ช่อง ฝาใส 600ml
กล่องเยื่อธรรมชาติ Hybrid 2 ช่อง ฝาใส 600ml
กล่องเยื่อธรรมชาติ Hybrid 3 ช่อง 1,000ml
กล่องเยื่อธรรมชาติ Hybrid 3 ช่อง 1,000ml
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง 800ml สีแดง (ช่องตรง)
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง 800ml สีแดง (ช่องตรง)
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง 750ml สีแดง (ฝาใสไร้ฝ้า)
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง 750ml สีแดง (ฝาใสไร้ฝ้า)
Previous Next
ราคาก่อนพิมพ์
บาท/ชิ้น
ราคากล่อง 0 ชิ้น
0
บาท
ราคาพิมพ์สกรีน 0 ชิ้น
0
บาท
- ขนาดโลโก้ : ไม่เกิน 5x5 cm
- จำนวนสีการพิมพ์ : ไม่เกิน 2 สี
งานพิมพ์
รายการ
สินค้า
ประเภทงานพิมพ์
สกรีนโลโก้
จำนวนสี
จำนวนสั่งพิมพ์
0 ชิ้น
ไฟล์งานพิมพ์
สกรีนโลโก้
กรอกข้อมูล