พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 650ml
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 650ml
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง premium 500ml
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง premium 500ml
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง premium 900ml
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง premium 900ml
เลือกสี
พลาสติก
ชามพลาสติกกลม premium 20oz
ชามพลาสติกกลม premium 20oz
เลือกสี
พลาสติก
ชามพลาสติกกลม premium 16oz
ชามพลาสติกกลม premium 16oz
เลือกสี
พลาสติก
ชามพลาสติกกลม premium 7oz
ชามพลาสติกกลม premium 7oz
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง simple 650ml super-lock
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง simple 650ml super-lock
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง simple 750ml
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง simple 750ml
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก (กล่องปลา) 1 ช่อง premium 2800ml
กล่องอาหารพลาสติก (กล่องปลา) 1 ช่อง premium 2800ml
เลือกสี
พลาสติก
ชามพลาสติกกลม premium 13oz
ชามพลาสติกกลม premium 13oz
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 500ml
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 500ml
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง simple 650ml (ฝาไร้ฝ้า)
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง simple 650ml (ฝาไร้ฝ้า)
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง simple 500ml (ฝาไร้ฝ้า)
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง simple 500ml (ฝาไร้ฝ้า)
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง simple 800ml สีดำ (ช่องตรง)
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง simple 800ml สีดำ (ช่องตรง)
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง premium 800ml (ทรงมุมมน)
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง premium 800ml (ทรงมุมมน)
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 1200ml
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 1200ml
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 1500ml
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 1500ml
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 2750ml
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 2750ml
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก premium 450ml ทรงจัตุรัส
กล่องอาหารพลาสติก premium 450ml ทรงจัตุรัส
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก premium 650ml ทรงจัตุรัส
กล่องอาหารพลาสติก premium 650ml ทรงจัตุรัส
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง 650ml (ฝาไร้ฝ้า)
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง 650ml (ฝาไร้ฝ้า)
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง premium 1000ml
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง premium 1000ml
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง simple 650ml
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง simple 650ml
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง simple 650ml (ฝาใสไร้ฝ้า)
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง simple 650ml (ฝาใสไร้ฝ้า)
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง simple 750ml (ฝาใสไร้ฝ้า)
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง simple 750ml (ฝาใสไร้ฝ้า)
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหาร Bento 4 ช่อง
กล่องอาหาร Bento 4 ช่อง
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหาร Bento 5 ช่อง แบบ 1
กล่องอาหาร Bento 5 ช่อง แบบ 1
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหาร Bento 5 ช่อง แบบ 2
กล่องอาหาร Bento 5 ช่อง แบบ 2
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง simple 650ml (ฝาใสไร้ฝ้า)
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง simple 650ml (ฝาใสไร้ฝ้า)
เลือกสี
พลาสติก
ชามพลาสติกพร้อมฝา premium 750ml
ชามพลาสติกพร้อมฝา premium 750ml
เลือกสี
พลาสติก
ชามพลาสติก 2 ชั้น พร้อมฝา premium 750ml
ชามพลาสติก 2 ชั้น พร้อมฝา premium 750ml
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 1000ml
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 1000ml
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 750ml
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 750ml
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง premium 850ml (ช่องโค้ง) - 250 ชิ้น/ลัง**
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง premium 850ml (ช่องโค้ง) - 250 ชิ้น/ลัง**
เลือกสี
พลาสติก
ชามพลาสติก 2 ชั้น premium 1000ml พร้อมฝาสีฟ้า
ชามพลาสติก 2 ชั้น premium 1000ml พร้อมฝาสีฟ้า
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก (กล่องปลา) 1 ช่อง premium 2000ml
กล่องอาหารพลาสติก (กล่องปลา) 1 ช่อง premium 2000ml
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 5 ช่อง premium 1000ml
กล่องอาหารพลาสติก 5 ช่อง premium 1000ml
เลือกสี
พลาสติก
ถ้วยน้ำจิ้ม 1.5 oz (ใส)
ถ้วยน้ำจิ้ม 1.5 oz (ใส)
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 1,000ml
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 1,000ml
เลือกสี
พลาสติก
ถ้วยน้ำจิ้ม 1.0 oz (ใส)
ถ้วยน้ำจิ้ม 1.0 oz (ใส)
เลือกสี
พลาสติก
ชามพลาสติก simple 450ml
ชามพลาสติก simple 450ml
เลือกสี
พลาสติก
ชามพลาสติก simple 750ml
ชามพลาสติก simple 750ml
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก simple 1500ml
กล่องอาหารพลาสติก simple 1500ml
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติกใส 3 ช่อง simple 1000ml (ฝาพับแบบ1)
กล่องอาหารพลาสติกใส 3 ช่อง simple 1000ml (ฝาพับแบบ1)
เลือกสี
พลาสติก
กล่องพลาสติก 2 ช่อง + ช่องน้ำจิ้ม simple 1000ml (ฝาพับ)
กล่องพลาสติก 2 ช่อง + ช่องน้ำจิ้ม simple 1000ml (ฝาพับ)
เลือกสี
พลาสติก
กล่องสลัดพลาสติกใส simple 1250ml
กล่องสลัดพลาสติกใส simple 1250ml
เลือกสี
พลาสติก
ถ้วยน้ำจิ้ม 3oz (จัตุรัส)
ถ้วยน้ำจิ้ม 3oz (จัตุรัส)
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติกใส 4 ช่อง simple 1000ml (ฝาพับ)
กล่องอาหารพลาสติกใส 4 ช่อง simple 1000ml (ฝาพับ)
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติกฝาพับ 1 ช่อง simple 600ml
กล่องอาหารพลาสติกฝาพับ 1 ช่อง simple 600ml
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติกฝาพับ 2 ช่อง simple 600ml
กล่องอาหารพลาสติกฝาพับ 2 ช่อง simple 600ml
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง Premium 1000ml
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง Premium 1000ml
เลือกสี
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง simple 800ml สีแดง (ช่องตรง)
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง simple 800ml สีแดง (ช่องตรง)
เลือกสี
กระดาษ
กล่องอาหารกระดาษ Eco 725ml
กล่องอาหารกระดาษ Eco 725ml
เลือกสี
กระดาษ
กล่องอาหารกระดาษ Eco 1300ml
กล่องอาหารกระดาษ Eco 1300ml
เลือกสี
กระดาษ
กล่องอาหารกระดาษ Eco Coated Hybrid ฝาใส 650ml
กล่องอาหารกระดาษ Eco Coated Hybrid ฝาใส 650ml
เลือกสี
กระดาษ
ชามกระดาษ ฝา 2 ชั้น Eco 850ml (Ramen set)
ชามกระดาษ ฝา 2 ชั้น Eco 850ml (Ramen set)
เลือกสี
กระดาษ
กล่องอาหารกระดาษ Eco 600ml
กล่องอาหารกระดาษ Eco 600ml
เลือกสี
กระดาษ
จานกระดาษ Eco  7 นิ้ว
จานกระดาษ Eco 7 นิ้ว
เลือกสี
กระดาษ
จานกระดาษ Eco 9 นิ้ว
จานกระดาษ Eco 9 นิ้ว
เลือกสี
กระดาษ
ชามกระดาษ Eco 850ml
ชามกระดาษ Eco 850ml
เลือกสี
กระดาษ
ชามกระดาษ Eco 520ml
ชามกระดาษ Eco 520ml
เลือกสี
กระดาษ
ชามกระดาษ Eco 260ml
ชามกระดาษ Eco 260ml
เลือกสี
กระดาษ
กล่องอาหารกระดาษ Eco 2000ml
กล่องอาหารกระดาษ Eco 2000ml
เลือกสี
กระดาษ
ชามกระดาษพร้อมฝา Eco 850ml
ชามกระดาษพร้อมฝา Eco 850ml
เลือกสี
กระดาษ
ชามกระดาษพร้อมฝา Eco 260ml
ชามกระดาษพร้อมฝา Eco 260ml
เลือกสี
กระดาษ
กล่องอาหารกระดาษ Eco Coated Hybrid 1000ml
กล่องอาหารกระดาษ Eco Coated Hybrid 1000ml
เลือกสี
กระดาษ
กล่องอาหารกระดาษ ฝาใส Eco Coated Hybrid 1600ml
กล่องอาหารกระดาษ ฝาใส Eco Coated Hybrid 1600ml
เลือกสี
กระดาษ
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า สีขาว
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า สีขาว
เลือกสี
กระดาษ
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า สีขาว เจาะหน้าต่าง
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า สีขาว เจาะหน้าต่าง
เลือกสี
กระดาษ
ECO กล่องอาหารกระดาษ 500ml สีขาวนวล เจาะหน้าต่าง
ECO กล่องอาหารกระดาษ 500ml สีขาวนวล เจาะหน้าต่าง
เลือกสี
กระดาษ
ECO กล่องอาหารกระดาษ 500ml สีขาวนวล
ECO กล่องอาหารกระดาษ 500ml สีขาวนวล
เลือกสี
กระดาษ
ECO Snack Box ทรงยาว 400ml สีขาว
ECO Snack Box ทรงยาว 400ml สีขาว
เลือกสี
กระดาษ
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า 600ml สีขาว
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า 600ml สีขาว
เลือกสี
กระดาษ
ECO Snack Box ทรงยาว 400ml สีขาว เจาะหน้าต่าง
ECO Snack Box ทรงยาว 400ml สีขาว เจาะหน้าต่าง
เลือกสี
กระดาษ
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า 600ml สีขาว เจาะหน้าต่าง
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า 600ml สีขาว เจาะหน้าต่าง
เลือกสี
กระดาษ
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า 1200ml สีขาว
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า 1200ml สีขาว
เลือกสี
กระดาษ
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า 1200ml สีขาว เจาะหน้าต่าง
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า 1200ml สีขาว เจาะหน้าต่าง
เลือกสี
กระดาษ
ถ้วยกระดาษพร้อมฝา 750ml สีขาว
ถ้วยกระดาษพร้อมฝา 750ml สีขาว
เลือกสี
กระดาษ
ถ้วยกระดาษ 750ml สีขาว
ถ้วยกระดาษ 750ml สีขาว
เลือกสี
กระดาษ
ถาดกระดาษ 8x8 Eco นิ้ว
ถาดกระดาษ 8x8 Eco นิ้ว
เลือกสี
กระดาษ
ถาดกระดาษ 5x8 นิ้ว
ถาดกระดาษ 5x8 นิ้ว
เลือกสี
กระดาษ
กระทงกระดาษ 8 นิ้ว ลายไม้
กระทงกระดาษ 8 นิ้ว ลายไม้
เลือกสี
กระดาษ
จานกระดาษ ลายไก่ Eco  7 นิ้ว
จานกระดาษ ลายไก่ Eco 7 นิ้ว
เลือกสี
กระดาษ
ชามกระดาษพร้อมฝา Eco 520ml
ชามกระดาษพร้อมฝา Eco 520ml
เลือกสี
กระดาษ
กระทงกระดาษ 8 นิ้ว ลายใบตอง
กระทงกระดาษ 8 นิ้ว ลายใบตอง
เลือกสี
กระดาษ
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า พิมพ์ลายใบตอง
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า พิมพ์ลายใบตอง
เลือกสี
กระดาษ
ECO Snack Box ทรงจตุรัส สีคราฟท์น้ำตาล
ECO Snack Box ทรงจตุรัส สีคราฟท์น้ำตาล
เลือกสี
กระดาษ
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า สีคราฟท์น้ำตาล เจาะหน้าต่าง
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า สีคราฟท์น้ำตาล เจาะหน้าต่าง
เลือกสี
กระดาษ
ECO กล่องแซนวิช สีคราฟท์น้ำตาล ขนาดเล็ก
ECO กล่องแซนวิช สีคราฟท์น้ำตาล ขนาดเล็ก
เลือกสี
กระดาษ
ECO กล่องแซนวิช สีคราฟท์น้ำตาล ขนาดใหญ่
ECO กล่องแซนวิช สีคราฟท์น้ำตาล ขนาดใหญ่
เลือกสี
กระดาษ
ECO กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว
ECO กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว
เลือกสี
กระดาษ
ECO กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว
ECO กล่องพิซซ่า 12 นิ้ว
เลือกสี
กระดาษ
ECO กล่องพิซซ่า 14 นิ้ว
ECO กล่องพิซซ่า 14 นิ้ว
เลือกสี
กระดาษ
ECO กล่องอาหารกระดาษ 500ml สีน้ำตาลอ่อน เจาะหน้าต่าง
ECO กล่องอาหารกระดาษ 500ml สีน้ำตาลอ่อน เจาะหน้าต่าง
เลือกสี
กระดาษ
ECO Snack Box ทรงยาว 400ml สีน้ำตาลอ่อน  เจาะหน้าต่าง
ECO Snack Box ทรงยาว 400ml สีน้ำตาลอ่อน เจาะหน้าต่าง
เลือกสี
กระดาษ
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า 600ml สีน้ำตาลอ่อน เจาะหน้าต่าง
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า 600ml สีน้ำตาลอ่อน เจาะหน้าต่าง
เลือกสี
กระดาษ
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า 600ml สีน้ำตาลอ่อน
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า 600ml สีน้ำตาลอ่อน
เลือกสี
กระดาษ
ถ้วยกระดาษพร้อมฝา 750ml สีน้ำตาลอ่อน
ถ้วยกระดาษพร้อมฝา 750ml สีน้ำตาลอ่อน
เลือกสี
กระดาษ
ถ้วยกระดาษ 750ml สีน้ำตาลอ่อน
ถ้วยกระดาษ 750ml สีน้ำตาลอ่อน
เลือกสี
กระดาษ
กล่องอาหารกระดาษ Eco พร้อมฝา 1200 ml สีคราฟท์
กล่องอาหารกระดาษ Eco พร้อมฝา 1200 ml สีคราฟท์
เลือกสี
กระดาษ
กล่องอาหารกระดาษ Eco พร้อมฝา 900 ml สีคราฟท์
กล่องอาหารกระดาษ Eco พร้อมฝา 900 ml สีคราฟท์
เลือกสี
กระดาษ
กล่องอาหารกระดาษ Eco 2 ช่อง พร้อมฝา 1200 ml สีคราฟท์
กล่องอาหารกระดาษ Eco 2 ช่อง พร้อมฝา 1200 ml สีคราฟท์
เลือกสี
กระดาษ
ชามกระดาษ Eco พร้อมฝา 1100 ml สีคราฟท์
ชามกระดาษ Eco พร้อมฝา 1100 ml สีคราฟท์
เลือกสี
กระดาษ
ชามกระดาษ Eco พร้อมฝา 1300 ml สีคราฟท์
ชามกระดาษ Eco พร้อมฝา 1300 ml สีคราฟท์
เลือกสี
กระดาษ
ชามกระดาษ Eco พร้อมฝา 1100 ml สีคราฟท์ + ช่องแบ่ง 3 ช่อง
ชามกระดาษ Eco พร้อมฝา 1100 ml สีคราฟท์ + ช่องแบ่ง 3 ช่อง
เลือกสี
กระดาษ
ชามกระดาษ Eco พร้อมฝา 1100 ml สีคราฟท์ + ช่องแบ่ง 2 ช่อง
ชามกระดาษ Eco พร้อมฝา 1100 ml สีคราฟท์ + ช่องแบ่ง 2 ช่อง
เลือกสี
กระดาษ
ชามกระดาษ Eco พร้อมฝา 1100 ml สีคราฟท์ + ช่องแบ่ง 1 ช่อง
ชามกระดาษ Eco พร้อมฝา 1100 ml สีคราฟท์ + ช่องแบ่ง 1 ช่อง
เลือกสี
กระดาษ
ถ้วยซุปกระดาษ Eco พร้อมฝากระดาษ 12 oz สีคราฟท์
ถ้วยซุปกระดาษ Eco พร้อมฝากระดาษ 12 oz สีคราฟท์
เลือกสี
กระดาษ
ถ้วยซุปกระดาษ Eco พร้อมฝา 16 oz สีคราฟท์
ถ้วยซุปกระดาษ Eco พร้อมฝา 16 oz สีคราฟท์
เลือกสี
กระดาษ
ถ้วยซุปกระดาษ Eco พร้อมฝา 26 oz สีคราฟท์
ถ้วยซุปกระดาษ Eco พร้อมฝา 26 oz สีคราฟท์
เลือกสี
กระดาษ
ถ้วยซุปกระดาษ Eco พร้อมฝา 32 oz สีคราฟท์
ถ้วยซุปกระดาษ Eco พร้อมฝา 32 oz สีคราฟท์
เลือกสี
กระดาษ
กล่องอาหารฝาพับ 26oz สีน้ำตาลคราฟท์
กล่องอาหารฝาพับ 26oz สีน้ำตาลคราฟท์
เลือกสี
กระดาษ
กล่องอาหารกระดาษ Eco พร้อมฝา 1600 ml สีคราฟท์
กล่องอาหารกระดาษ Eco พร้อมฝา 1600 ml สีคราฟท์
เลือกสี
กระดาษ
ECO Snack Box ทรงจตุรัส ลายดอกไม้
ECO Snack Box ทรงจตุรัส ลายดอกไม้
เลือกสี
กระดาษ
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า ลายหมี คัฟเค้ก
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า ลายหมี คัฟเค้ก
เลือกสี
กระดาษ
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า ลายดอกไม้คลาสสิค
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า ลายดอกไม้คลาสสิค
เลือกสี
กระดาษ
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า ลายใบไม้ แบบ 2
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า ลายใบไม้ แบบ 2
เลือกสี
กระดาษ
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า ลายไบไม้ แบบ 1
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า ลายไบไม้ แบบ 1
เลือกสี
กระดาษ
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า ลายดอกไม้ เจาะหน้าต่าง
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า ลายดอกไม้ เจาะหน้าต่าง
เลือกสี
กระดาษ
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า ลายดอกไม้
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า ลายดอกไม้
เลือกสี
กระดาษ
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า สีน้ำเงินคลาสสิค
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า สีน้ำเงินคลาสสิค
เลือกสี
กระดาษ
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า ลายหินอ่อน
ECO Snack Box ทรงผืนผ้า ลายหินอ่อน
เลือกสี
เยื่อธรรมชาติ
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ Eco 600ml
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ Eco 600ml
เลือกสี
เยื่อธรรมชาติ
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ ทรงจัตุรัส Eco 1000ml
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ ทรงจัตุรัส Eco 1000ml
เลือกสี
เยื่อธรรมชาติ
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ Eco Hybrid ฝาใส 600ml
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ Eco Hybrid ฝาใส 600ml
เลือกสี
เยื่อธรรมชาติ
กล่องเยื่อธรรมชาติ Eco Hybrid 2 ช่อง ฝาใส 600ml
กล่องเยื่อธรรมชาติ Eco Hybrid 2 ช่อง ฝาใส 600ml
เลือกสี
เยื่อธรรมชาติ
กล่องเยื่อธรรมชาติ Eco Hybrid 3 ช่อง 1000ml
กล่องเยื่อธรรมชาติ Eco Hybrid 3 ช่อง 1000ml
เลือกสี
เยื่อธรรมชาติ
จานเยื่อธรรมชาติ ECO วงรี 6.5 นิ้ว
จานเยื่อธรรมชาติ ECO วงรี 6.5 นิ้ว
เลือกสี
เยื่อธรรมชาติ
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ Eco 450ml
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ Eco 450ml
เลือกสี
เยื่อธรรมชาติ
ชามเยื่อธรรมชาติ Eco 875ml
ชามเยื่อธรรมชาติ Eco 875ml
เลือกสี
เยื่อธรรมชาติ
ชามเยื่อธรรมชาติ Eco 500ml
ชามเยื่อธรรมชาติ Eco 500ml
เลือกสี
เยื่อธรรมชาติ
ชามเยื่อธรรมชาติ Eco 350ml
ชามเยื่อธรรมชาติ Eco 350ml
เลือกสี
เยื่อธรรมชาติ
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ Eco 1000ml
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ Eco 1000ml
เลือกสี
เยื่อธรรมชาติ
จานเยื่อธรรมชาติ Eco 7 นิ้ว
จานเยื่อธรรมชาติ Eco 7 นิ้ว
เลือกสี
เยื่อธรรมชาติ
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ Eco Coated Hybrid 3 ช่อง 1000ml
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ Eco Coated Hybrid 3 ช่อง 1000ml
เลือกสี
เยื่อธรรมชาติ
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ ECO 3 ช่อง 750ml
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ ECO 3 ช่อง 750ml
เลือกสี
เยื่อธรรมชาติ
ชามเยื่อธรรมชาติ Eco 680ml
ชามเยื่อธรรมชาติ Eco 680ml
เลือกสี
กระดาษ
แก้วกระดาษย่อยสลายได้ 16oz
แก้วกระดาษย่อยสลายได้ 16oz
เลือกสี
กระดาษ
แก้วกระดาษย่อยสลายได้ 22oz
แก้วกระดาษย่อยสลายได้ 22oz
เลือกสี
กระดาษ
แก้วกระดาษร้อน/เย็น ECO 8oz
แก้วกระดาษร้อน/เย็น ECO 8oz
เลือกสี
กระดาษ
แก้วกระดาษร้อน/เย็น ECO 12oz
แก้วกระดาษร้อน/เย็น ECO 12oz
เลือกสี
กระดาษ
แก้วกระดาษร้อน/เย็น ECO 16oz
แก้วกระดาษร้อน/เย็น ECO 16oz
เลือกสี
กระดาษ
แก้วกระดาษร้อน/เย็น ECO 22oz
แก้วกระดาษร้อน/เย็น ECO 22oz
เลือกสี
กระดาษ
แก้วกระดาษ 2 ชั้น
แก้วกระดาษ 2 ชั้น "กันร้อน" 12oz สีขาว
เลือกสี
กระดาษ
แก้วกันร้อน 8oz ลาย modern
แก้วกันร้อน 8oz ลาย modern
เลือกสี
กระดาษ
แก้วกระดาษ 2 ชั้น
แก้วกระดาษ 2 ชั้น "กันร้อน" 8oz สีน้ำตาล
เลือกสี
พลาสติก
ฝาแก้วร้อน 8oz ปาก 80mm
ฝาแก้วร้อน 8oz ปาก 80mm
เลือกสี
พลาสติก
ฝาแก้วร้อน 12oz ปาก 90mm
ฝาแก้วร้อน 12oz ปาก 90mm
เลือกสี
พลาสติก
แก้ว PP แข็ง 16oz Capsule ปาก 90mm
แก้ว PP แข็ง 16oz Capsule ปาก 90mm
เลือกสี
พลาสติก
แก้ว PET 20oz ปาก 98mm (รุ่นเนื้อหนาพิเศษ)
แก้ว PET 20oz ปาก 98mm (รุ่นเนื้อหนาพิเศษ)
เลือกสี
พลาสติก
ฝาโดม ปาก 92mm**
ฝาโดม ปาก 92mm**
เลือกสี
พลาสติก
แก้ว PET 16oz
แก้ว PET 16oz
เลือกสี
พลาสติก
แก้ว PET 16oz capsule
แก้ว PET 16oz capsule
เลือกสี
พลาสติก
แก้ว PET 22oz
แก้ว PET 22oz
เลือกสี
พลาสติก
แก้ว PET 12oz
แก้ว PET 12oz
เลือกสี
พลาสติก
แก้ว PET 12oz capsule
แก้ว PET 12oz capsule
เลือกสี
พลาสติก
ฝาโดม ปาก 98mm
ฝาโดม ปาก 98mm
เลือกสี
พลาสติก
ฝาเรียบ ปาก 98mm
ฝาเรียบ ปาก 98mm
เลือกสี
พลาสติก
ฝา half ปาก 98mm
ฝา half ปาก 98mm
เลือกสี
พลาสติก
ฝายกดื่ม ปาก 98mm
ฝายกดื่ม ปาก 98mm
เลือกสี
พลาสติก
ฝาโดม (แก้วกระดาษ 16oz, 22oz ปาก 90mm)
ฝาโดม (แก้วกระดาษ 16oz, 22oz ปาก 90mm)
เลือกสี
พลาสติก
ฝาเรียบ (แก้วกระดาษ 16oz, 22oz ปาก 90mm)
ฝาเรียบ (แก้วกระดาษ 16oz, 22oz ปาก 90mm)
เลือกสี
พลาสติก
แก้ว PET 16oz (รุ่นเนื้อหนาพิเศษ)
แก้ว PET 16oz (รุ่นเนื้อหนาพิเศษ)
เลือกสี
กระดาษ
ถุงขนม (ฺBakery) สีน้ำตาลฟู้ดเกรด พิมพ์ 1-2 สี เริ่มต้น 3,000 ใบ
ถุงขนม (ฺBakery) สีน้ำตาลฟู้ดเกรด พิมพ์ 1-2 สี เริ่มต้น 3,000 ใบ
เลือกสี
กระดาษ
ถุงกระดาษ ใส่กล่องอาหาร size M
ถุงกระดาษ ใส่กล่องอาหาร size M
เลือกสี
กระดาษ
ถุงกระดาษ ใส่กล่องอาหาร size L
ถุงกระดาษ ใส่กล่องอาหาร size L
เลือกสี
กระดาษ
ถุงกระดาษ ใส่กล่องอาหาร size XL
ถุงกระดาษ ใส่กล่องอาหาร size XL
เลือกสี
กระดาษ
ถุงกระดาษ ใส่แก้วเดี่ยว
ถุงกระดาษ ใส่แก้วเดี่ยว
เลือกสี
กระดาษ
ถุงกระดาษ ใส่แก้วคู่
ถุงกระดาษ ใส่แก้วคู่
เลือกสี
สรุปรายการขอตัวอย่างสินค้า
พลาสติก
0 รายการ
กระดาษ
0 รายการ
เยื่อธรรมชาติ
0 รายการ
แก้ว
0 รายการ
ถุง
0 รายการ

ทั้งหมด
0 รายการ

ค่าตัวอย่างสินค้า
ฟรี
ค่าขนส่ง
0 บาท
รายการตัวอย่างสินค้าที่คุณเลือก