พบสินค้าทั้งหมด 78 รายการ
78 รายการ
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 650ml
฿ 4.5
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง premium 500ml
฿ 4.8
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง premium 900ml
฿ 7.3
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง premium 800ml
฿ 7.7
กระดาษ
กล่องอาหารกระดาษ ฝาใส 650ml
฿ 3.85
เยื่อธรรมชาติ
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ Hybrid ฝาใส 600ml
฿ 4.2
เยื่อธรรมชาติ
กล่องเยื่อธรรมชาติ Hybrid 2 ช่อง ฝาใส 600ml
฿ 4.2
เยื่อธรรมชาติ
กล่องเยื่อธรรมชาติ Hybrid 3 ช่อง 1,000ml
฿ 6.5
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง 650ml
฿ 3.3
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง 650ml (ฝาไร้ฝ้า)
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง 500ml (ฝาไร้ฝ้า)
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง 650ml
฿ 3.7
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง 650ml (ฝาใสไร้ฝ้า)
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง 750ml (ฝาใสไร้ฝ้า)
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง 650ml (ฝาใสไร้ฝ้า)
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก premium 470ml ทรงจัตุรัส
฿ 4.1
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก premium 650ml ทรงจัตุรัส
฿ 4.5
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 500ml
฿ 4.4
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 750ml
฿ 4.9
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 1000ml
฿ 5.7
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 1200ml
฿ 8.1
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 1500ml
฿ 8.6
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 2750ml
฿ 16
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง 750ml
฿ 3.7
พลาสติก
กล่องสลัดพลาสติกใส 1250ml
฿ 7.6
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1500ml
฿ 6.2
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง 1000ml
฿ 5.5
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง 1000ml ช่องหยัก
เยื่อธรรมชาติ
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ 2 ช่อง 950ml
฿ 5
พลาสติก
กล่องพลาสติก 2 ช่อง + ช่องน้ำจิ้ม 1000ml (ฝาพับ)
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง 850ml (ช่องโค้ง)
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง 800ml (ช่องตรง)
฿ 5.7
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง 800ml
฿ 6.2
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติกใส 3 ช่อง 1000ml (ฝาพับแบบ1)
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติกใส 3 ช่อง 1000ml (ฝาพับแบบ2)
พลาสติก
กล่องอาหาร Bento 4 ช่อง
฿ 10.9
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติกใส 4 ช่อง 1000ml (ฝาพับ)
พลาสติก
กล่องอาหาร Bento 5 ช่อง แบบ 1
฿ 10.9
พลาสติก
กล่องอาหาร Bento 5 ช่อง แบบ 2
฿ 12.5
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติกกลม premium 7oz
฿ 2.6
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติกกลม premium 13oz
฿ 3.2
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติกกลม premium 16oz
฿ 3.4
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติกกลม premium 20oz
฿ 3.6
พลาสติก
ชามพลาสติกพร้อมฝา premium 750ml
฿ 5.45
พลาสติก
ชามพลาสติก 450ml
฿ 3.2
พลาสติก
ชามพลาสติก 750ml
฿ 3.6
พลาสติก
ชามพลาสติก 1000ml
฿ 3.8
กระดาษ
ชามกระดาษ 260ml
฿ 1.5
กระดาษ
ชามกระดาษ 520ml
฿ 2.3
กระดาษ
ชามกระดาษ 850ml ลายไก่
฿ 2.45
กระดาษ
ชามกระดาษพร้อมฝา 260ml
฿ 2.4
กระดาษ
ชามกระดาษพร้อมฝา 520ml
฿ 3.4
กระดาษ
ชามกระดาษพร้อมฝา 850ml
฿ 4
กระดาษ
ชามกระดาษ ฝา 2 ชั้น 850ml (ramen set)
฿ 6.5
พลาสติก
ชามพลาสติก 2 ชั้น พร้อมฝา 750ml
฿ 6.9
กระดาษ
กล่องอาหารกระดาษ 600ml
฿ 1.8
กระดาษ
กล่องอาหารกระดาษ 725ml
฿ 2
กระดาษ
กล่องอาหารกระดาษ 1300ml
฿ 4.4
กระดาษ
กล่องอาหารกระดาษ 2000ml
฿ 5
เยื่อธรรมชาติ
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ 450ml
฿ 2
เยื่อธรรมชาติ
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ 600ml
฿ 2.7
เยื่อธรรมชาติ
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ ทรงจัตุรัส 1000ml
เยื่อธรรมชาติ
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ 1000ml
฿ 6
เยื่อธรรมชาติ
ชามเยื่อธรรมชาติ 350ml
฿ 1.4
เยื่อธรรมชาติ
ชามเยื่อธรรมชาติ 500ml
฿ 1.8
เยื่อธรรมชาติ
ชามเยื่อธรรมชาติ 875ml
฿ 2.3
กระดาษ
จานกระดาษ 7 นิ้ว
฿ 1.4
กระดาษ
จานกระดาษ 7 นิ้ว ลายไก่
฿ 1.9
กระดาษ
จานกระดาษ 9 นิ้ว
฿ 1.9
เยื่อธรรมชาติ
จานเยื่อธรรมชาติ 7 นิ้ว
฿ 1.68
เยื่อธรรมชาติ
จานเยื่อธรรมชาติ 9 นิ้ว
฿ 2.28
กระดาษ
กระทงกระดาษ 8 นิ้ว ลายไม้
฿ 2.5
กระดาษ
กระทงกระดาษ 8 นิ้ว ลายใบตอง
฿ 2.5
พลาสติก
ถ้วยน้ำจิ้ม 1.0 oz (ใส)
฿ 0.9
พลาสติก
ถ้วยน้ำจิ้ม 1.5 oz (ใส)
฿ 0.95
Accessory
ชุดช้อนส้อม 6 นิ้ว + ทิชชู่
฿ 1.55
Accessory
ชุดช้อนส้อม 6 นิ้ว
฿ 1.35
กระดาษ
กล่องกระดาษ เบเกอรี่ 600ml
฿ 2.7
ชนิดอาหารเเละการใช้งาน
วัสดุสินค้า
ประเภทสินค้า