พบสินค้าทั้งหมด 80 รายการ
80 รายการ
กระดาษ
กล่องอาหารกระดาษ Eco Coated Hybrid ฝาใส 650ml
฿ 3.85
เยื่อธรรมชาติ
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ Eco Hybrid ฝาใส 600ml
เยื่อธรรมชาติ
กล่องเยื่อธรรมชาติ Eco Hybrid 2 ช่อง ฝาใส 600ml
เยื่อธรรมชาติ
กล่องเยื่อธรรมชาติ Eco Hybrid 3 ช่อง 1000ml
฿ 6.90
เยื่อธรรมชาติ
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ 2 ช่อง Eco 950ml
฿ 5.00
กระดาษ
กล่องอาหารกระดาษ Eco Coated Hybrid 1000ml
฿ 7.50
กระดาษ
กล่องอาหารกระดาษ ฝาใส Eco Coated Hybrid 1600ml
฿ 8.80
เยื่อธรรมชาติ
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ Eco Coated Hybrid 3 ช่อง 1000ml
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 650ml
฿ 4.50
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง premium 500ml
฿ 4.80
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง premium 900ml
฿ 7.30
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง premium 850ml (ช่องโค้ง)
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง premium 800ml (ทรงมุมมน)
พลาสติก
ชามพลาสติก 2 ชั้น พร้อมฝา premium 750ml
฿ 6.90
กระดาษ
ชามกระดาษ ฝา 2 ชั้น Eco 850ml (Ramen set)
฿ 6.50
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง simple 650ml
฿ 3.30
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง simple 650ml (ฝาไร้ฝ้า)
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง simple 500ml (ฝาไร้ฝ้า)
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง simple 650ml
฿ 3.70
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง simple 650ml (ฝาใสไร้ฝ้า)
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง simple 750ml (ฝาใสไร้ฝ้า)
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง simple 650ml (ฝาใสไร้ฝ้า)
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก premium 470ml ทรงจัตุรัส
฿ 4.10
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 500ml
฿ 4.40
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 750ml
฿ 4.90
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 1000ml
฿ 5.70
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 1200ml
฿ 8.10
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 1500ml
฿ 8.60
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 2750ml
฿ 16.00
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง simple 750ml
฿ 3.70
พลาสติก
กล่องสลัดพลาสติกใส simple 1250ml
฿ 7.60
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก simple 1500ml
฿ 6.20
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง premium 1000ml
฿ 5.50
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง simple 1000ml ช่องหยัก
พลาสติก
กล่องพลาสติก 2 ช่อง + ช่องน้ำจิ้ม simple 1000ml (ฝาพับ)
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง simple 800ml สีดำ (ช่องตรง)
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง premium 800ml
฿ 6.20
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง simple 800ml สีแดง (ช่องตรง)
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติกใส 3 ช่อง simple 1000ml (ฝาพับแบบ1)
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติกใส 3 ช่อง simple 1000ml (ฝาพับแบบ2)
พลาสติก
กล่องอาหาร Bento 4 ช่อง
฿ 10.90
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติกใส 4 ช่อง simple 1000ml (ฝาพับ)
พลาสติก
กล่องอาหาร Bento 5 ช่อง แบบ 1
฿ 10.90
พลาสติก
กล่องอาหาร Bento 5 ช่อง แบบ 2
฿ 12.50
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติกกลม premium 7oz
฿ 2.60
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติกกลม premium 13oz
฿ 3.20
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติกกลม premium 16oz
฿ 3.40
พลาสติก
กล่องอาหารพลาสติกกลม premium 20oz
฿ 3.60
พลาสติก
ชามพลาสติกพร้อมฝา premium 750ml
฿ 5.45
พลาสติก
ชามพลาสติก simple 450ml
฿ 3.20
พลาสติก
ชามพลาสติก simple 750ml
฿ 3.60
พลาสติก
ชามพลาสติก simple 1000ml
฿ 3.80
กระดาษ
ชามกระดาษ Eco 260ml
฿ 1.50
กระดาษ
ชามกระดาษ Eco 520ml
฿ 2.30
กระดาษ
ชามกระดาษ Eco 850ml
฿ 2.45
กระดาษ
ชามกระดาษพร้อมฝา Eco 260ml
฿ 2.40
กระดาษ
ชามกระดาษพร้อมฝา Eco 520ml
฿ 3.40
กระดาษ
ชามกระดาษพร้อมฝา Eco 850ml
฿ 4.00
กระดาษ
กล่องอาหารกระดาษ Eco 600ml
฿ 1.80
กระดาษ
กล่องอาหารกระดาษ Eco 725ml
฿ 2.00
กระดาษ
กล่องอาหารกระดาษ Eco 1300ml
฿ 4.40
กระดาษ
กล่องอาหารกระดาษ Eco 2000ml
฿ 5.00
เยื่อธรรมชาติ
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ Eco 450ml
฿ 2.00
เยื่อธรรมชาติ
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ Eco 600ml
฿ 2.70
เยื่อธรรมชาติ
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ ทรงจัตุรัส Eco 1000ml
เยื่อธรรมชาติ
กล่องอาหารเยื่อธรรมชาติ Eco 1000ml
฿ 6.00
เยื่อธรรมชาติ
ชามเยื่อธรรมชาติ Eco 350ml
฿ 1.40
เยื่อธรรมชาติ
ชามเยื่อธรรมชาติ Eco 500ml
฿ 1.80
เยื่อธรรมชาติ
ชามเยื่อธรรมชาติ Eco 875ml
฿ 2.30
กระดาษ
จานกระดาษ Eco  7 นิ้ว
฿ 1.40
กระดาษ
จานกระดาษ ลายไก่ Eco  7 นิ้ว
฿ 1.90
กระดาษ
จานกระดาษ Eco 9 นิ้ว
฿ 1.90
เยื่อธรรมชาติ
จานเยื่อธรรมชาติ Eco 7 นิ้ว
฿ 1.68
เยื่อธรรมชาติ
จานเยื่อธรรมชาติ Eco 9 นิ้ว
฿ 2.28
กระดาษ
กระทงกระดาษ 8 นิ้ว ลายไม้
฿ 2.50
กระดาษ
กระทงกระดาษ 8 นิ้ว ลายใบตอง
฿ 2.50
พลาสติก
ถ้วยน้ำจิ้ม 1.0 oz (ใส)
฿ 0.90
พลาสติก
ถ้วยน้ำจิ้ม 1.5 oz (ใส)
฿ 0.95
Accessory
ชุดช้อนส้อม 6 นิ้ว + ทิชชู่ Premium
฿ 1.55
Accessory
ชุดช้อนส้อม 6 นิ้ว Premium
฿ 1.35
ชนิดอาหารเเละการใช้งาน
วัสดุสินค้า
ประเภทสินค้า