พบสินค้าทั้งหมด 24 รายการ
24 รายการ
พลาสติก
แก้ว PET 16oz
฿ 1.75
พลาสติก
แก้ว PET 16oz capsule
฿ 2.4
พลาสติก
แก้ว PET 22oz
฿ 2
พลาสติก
แก้ว PET 12oz
฿ 1.7
พลาสติก
แก้ว PET 12oz capsule
฿ 1.9
พลาสติก
ฝาโดม
฿ 0.6
พลาสติก
ฝาเรียบ
฿ 0.5
พลาสติก
ฝา half
฿ 0.8
พลาสติก
ฝายกดื่ม
฿ 0.85
กระดาษ
แก้วกันร้อน 8oz ลายดำทอง
฿ 2.6
กระดาษ
แก้วกระดาษร้อน 8oz
฿ 1.7
กระดาษ
แก้วกระดาษร้อน 12oz
฿ 2.1
กระดาษ
แก้วกระดาษเย็น 16oz
฿ 1.7
กระดาษ
แก้วกระดาษเย็น 22oz
฿ 1.9
กระดาษ
แก้วกระดาษ 2 ชั้น
฿ 2.9
กระดาษ
แก้วกระดาษ 2 ชั้น
฿ 3.7
กระดาษ
แก้วกันร้อน 8oz ลาย modern
฿ 2.6
กระดาษ
แก้วกระดาษ 2 ชั้น
กระดาษ
แก้วกระดาษ 2 ชั้น
พลาสติก
ฝาแก้วร้อน
฿ 1
พลาสติก
ฝาแก้วร้อน
฿ 1.2
พลาสติก
ฝาโดม (แก้วกระดาษ)
฿ 0.5
พลาสติก
ฝาเรียบ (แก้วกระดาษ)
฿ 0.4
กระดาษ
ปลอกสวมแก้วพิมพ์โลโก้ ชั้นเดียว
฿ 2
ชนิดอาหารเเละการใช้งาน
วัสดุสินค้า
ประเภทสินค้า