ชามพลาสติก simple 750ml
สี
สั่งซื้อ
จำนวน
300 ชิ้น/
จำนวน
300 ชิ้น
ราคา
3.60 บาท/ชิ้น

ราคาสุทธิ
1,080 บาท