ชามกระดาษพร้อมฝา Eco 850ml
สี
สั่งซื้อ
จำนวน
500 ชิ้น/
จำนวน
500 ชิ้น
ราคา
4.00 บาท/ชิ้น

ราคาสุทธิ
2,000 บาท