ชามกระดาษพร้อมฝา Eco 520ml
สี
สั่งซื้อ
จำนวน
500 ชิ้น/
จำนวน
500 ชิ้น
ราคา
3.40 บาท/ชิ้น

ราคาสุทธิ
1,700 บาท