กล่องอาหารพลาสติก premium 450ml ทรงจัตุรัส
สี
สั่งซื้อ
จำนวน
500 ชิ้น/
จำนวน
500 ชิ้น
ราคา
4.10 บาท/ชิ้น

ราคาสุทธิ
2,050 บาท