กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง simple 800ml สีแดง (ช่องตรง)