กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง simple 800ml สีดำ (ช่องตรง)