กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง simple 800ml สีดำ (ช่องตรง)
สี
สั่งซื้อ
จำนวน
250 ชิ้น/
จำนวน
250 ชิ้น
ราคา
5.50 บาท/ชิ้น

ราคาสุทธิ
1,375 บาท