กล่องอาหารพลาสติก 2 ช่อง simple 750ml (ฝาใสไร้ฝ้า)