กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง simple 650ml (ฝาใสไร้ฝ้า)