กล่องอาหารพลาสติก 1 ช่อง premium 1500ml
สี
สั่งซื้อ
จำนวน
250 ชิ้น/
จำนวน
250 ชิ้น
ราคา
8.60 บาท/ชิ้น

ราคาสุทธิ
2,150 บาท