กล่องอาหารพลาสติกใส 3 ช่อง simple 1000ml (ฝาพับแบบ2)