กล่องอาหารกระดาษ Eco 2 ช่อง พร้อมฝา 1200 ml สีคราฟท์