กล่องพลาสติก 2 ช่อง + ช่องน้ำจิ้ม simple 1000ml (ฝาพับ)