กระทงกระดาษ 8 นิ้ว ลายไม้
สี
สั่งซื้อ
จำนวน
1000 ชิ้น/
จำนวน
1,000 ชิ้น
ราคา
2.50 บาท/ชิ้น

ราคาสุทธิ
2,500 บาท