กล่องเยื่อธรรมชาติ Eco Hybrid 3 ช่อง 1000ml
กล่องเยื่อธรรมชาติ Eco Hybrid 3 ช่อง 1000ml
-
+
ลัง (150 ชิ้น)
ราคาต่อชิ้น
6.9
บาท/ชิ้น
-
+
แพ็ค (25 ชิ้น)
ราคาต่อชิ้น
7.25
บาท/ชิ้น
จำนวน
150
ชิ้น
วัสดุ :
เยื่อธรรมชาติ 100%
ขนาด :
ขนาด 16.7 x 22.7 x 5.4 cm
- ช่องแบ่งเล็ก 190ml
- ช่องแบ่งกลาง 235ml
- ช่องแบ่งใหญ่ 525ml
บรรจุ :
- แพ็คละ 25 ชิ้น
- ลังละ 6 แพ็ค
สะอาด ปลอดภัยสะอาด ปลอดภัย
สามารถเข้าไมโครเวฟได้สามารถเข้าไมโครเวฟได้
ฝาป้องกันอาหารหกฝาป้องกันอาหารหก
เรียงซ้อนได้ 5 ชั้นเรียงซ้อนได้ 5 ชั้น
เหมาะสำหรับ Deliveryเหมาะสำหรับ Delivery
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ย่อยสลายได้ 100%ย่อยสลายได้ 100%
สติกเกอร์
กรุณาเลือกวัสดุงานพิมพ์
กระดาษมัน
กระดาษคราฟท์
พลาสติกกันน้ำ
กรุณาเลือกขนาดงานพิมพ์

ความกว้าง Xความยาว
กรุณาเลือกจำนวนงานพิมพ์
ยิ่งสั่งจำนวนมาก ราคายิ่งถูกลง
500
เลื่อนเพื่อปรับจำนวน
5,000
จำนวน
ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 0บาท
ราคาทั้งหมด 0บาท
รายการ
ประเภทงานพิมพ์
สติกเกอร์
ชนิดวัสดุ
ขนาด
CM
จำนวนสั่งพิมพ์
ชิ้น
ไฟล์งานพิมพ์
สติกเกอร์
กรอกข้อมูล