กล่องเยื่อธรรมชาติ Eco Hybrid 3 ช่อง 1000ml
กล่องเยื่อธรรมชาติ Eco Hybrid 3 ช่อง 1000ml
-
+
ลัง (150 ชิ้น)
ราคาต่อชิ้น
6.9
บาท/ชิ้น
-
+
แพ็ค (25 ชิ้น)
ราคาต่อชิ้น
7.25
บาท/ชิ้น
จำนวน
150
ชิ้น
วัสดุ :
เยื่อธรรมชาติ 100%
ขนาด :
ขนาด 16.7 x 22.7 x 5.4 cm
- ช่องแบ่งเล็ก 190ml
- ช่องแบ่งกลาง 235ml
- ช่องแบ่งใหญ่ 525ml
บรรจุ :
- แพ็คละ 25 ชิ้น
- ลังละ 6 แพ็ค
สะอาด ปลอดภัยสะอาด ปลอดภัย
สามารถเข้าไมโครเวฟได้สามารถเข้าไมโครเวฟได้
ฝาป้องกันอาหารหกฝาป้องกันอาหารหก
เรียงซ้อนได้ 5 ชั้นเรียงซ้อนได้ 5 ชั้น
เหมาะสำหรับ Deliveryเหมาะสำหรับ Delivery
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ย่อยสลายได้ 100%ย่อยสลายได้ 100%
สายคาด
กรุณาเลือกวัสดุงานพิมพ์
กระดาษมัน
กระดาษคราฟท์
กรุณาเลือกขนาดงานพิมพ์
กรุณาเลือกจำนวนงานพิมพ์
ยิ่งสั่งจำนวนมาก ราคายิ่งถูกลง
500
เลื่อนเพื่อปรับจำนวน
5,000
จำนวน
ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 0บาท
ราคาทั้งหมด 0บาท
รายการ
ประเภทงานพิมพ์
สายคาด
ชนิดวัสดุ
ขนาด
CM
จำนวนสั่งพิมพ์
ชิ้น
ไฟล์งานพิมพ์
สายคาด
กรอกข้อมูล