กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง premium 900ml
กล่องอาหารพลาสติก 3 ช่อง premium 900ml
-
+
ลัง (250 ชิ้น)
ราคาต่อชิ้น
7.3
บาท/ชิ้น
-
+
แพ็ค (25 ชิ้น)
ราคาต่อชิ้น
7.8
บาท/ชิ้น
จำนวน
250
ชิ้น
วัสดุ :
พลาสติก PP เกรด premium หนาพิเศษ
ขนาด :
ขนาด 21.5 x 14.0 x 4.5 cm
- ช่องแบ่งใหญ่ 500ml 10.0 x 12.5 x 4.5
- ช่องแบ่งเล็ก 200ml 6.0 x 9.5 x 4.5
บรรจุ :
- แพ็คละ 25 ชิ้น
- ลังละ 10 แพ็ค
สะอาด ปลอดภัยสะอาด ปลอดภัย
สามารถเข้าไมโครเวฟได้สามารถเข้าไมโครเวฟได้
ฝาป้องกันอาหารหกฝาป้องกันอาหารหก
เรียงซ้อนได้ 7 ชั้นเรียงซ้อนได้ 7 ชั้น
เหมาะสำหรับ Deliveryเหมาะสำหรับ Delivery
สติกเกอร์
กรุณาเลือกวัสดุงานพิมพ์
กระดาษมัน
กระดาษคราฟท์
พลาสติกกันน้ำ
กรุณาเลือกขนาดงานพิมพ์

ความกว้าง Xความยาว
กรุณาเลือกจำนวนงานพิมพ์
ยิ่งสั่งจำนวนมาก ราคายิ่งถูกลง
500
เลื่อนเพื่อปรับจำนวน
5,000
จำนวน
ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 0บาท
ราคาทั้งหมด 0บาท
รายการ
ประเภทงานพิมพ์
สติกเกอร์
ชนิดวัสดุ
ขนาด
CM
จำนวนสั่งพิมพ์
ชิ้น
ไฟล์งานพิมพ์
สติกเกอร์
กรอกข้อมูล