สั่งซื้องานพิมพ์โลโก้

คุณสามารถเช็คราคางานพิมพ์โลโก้ ได้จบภายในหน้าเดียว

กรุณาเลือกชนิดของงานพิมพ์

สายคาด
สติกเกอร์
วงกลม
สี่เหลี่ยม
รายละเอียดงานพิมพ์ (สายคาด)
กรุณาเลือกวัสดุงานพิมพ์
กระดาษมัน
กระดาษคราฟท์
กรุณาเลือกขนาดงานพิมพ์
กรุณาเลือกจำนวนงานพิมพ์
ยิ่งสั่งจำนวนมาก ราคายิ่งถูกลง
500
เลื่อนเพื่อปรับจำนวน
5,000
จำนวน
ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 0บาท
ราคาทั้งหมด 0บาท
รายละเอียดงานพิมพ์ (สติกเกอร์)
กรุณาเลือกวัสดุงานพิมพ์
กระดาษมัน
กระดาษคราฟท์
พลาสติกกันน้ำ
กรุณาเลือกขนาดงานพิมพ์
กรุณาเลือกจำนวนงานพิมพ์
ยิ่งสั่งจำนวนมาก ราคายิ่งถูกลง
500
เลื่อนเพื่อปรับจำนวน
5,000
จำนวน
ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 0บาท
ราคาทั้งหมด 0บาท

งานพิมพ์

รายการ
ประเภทงานพิมพ์
สายคาด
ชนิดวัสดุ
ขนาด
CM
จำนวนสั่งพิมพ์
ชิ้น
ประเภทงานพิมพ์
สติกเกอร์ :
ชนิดวัสดุ
ขนาด
CM
จำนวนสั่งพิมพ์
ชิ้น
ไฟล์งานพิมพ์
สายคาด
สติกเกอร์

Add LINE Friends via QR Code

ราคารวม 0บาท