แก้วกาแฟพิมพ์โลโก้

หมึกพิมพ์ food grade สะอาด ปลอดภัย

เลือกประเภทแก้วกาแฟ
แก้ว PET 16oz
แก้ว PET 16oz
แก้ว PET 12oz capsule
แก้ว PET 12oz capsule
แก้ว PET 12oz
แก้ว PET 12oz
แก้ว PET 22oz
แก้ว PET 22oz
แก้ว PET 16oz capsule
แก้ว PET 16oz capsule
แก้วกระดาษเย็น 16oz
แก้วกระดาษเย็น 16oz
แก้วกระดาษร้อน 12oz
แก้วกระดาษร้อน 12oz
แก้วกระดาษร้อน 8oz
แก้วกระดาษร้อน 8oz
แก้วกระดาษเย็น 22oz
แก้วกระดาษเย็น 22oz
แก้วกระดาษ 2 ชั้น
แก้วกระดาษ 2 ชั้น "กันร้อน" 8oz สีขาว
แก้วกระดาษ 2 ชั้น
แก้วกระดาษ 2 ชั้น "กันร้อน" 8oz สีน้ำตาล
แก้วกระดาษ 2 ชั้น
แก้วกระดาษ 2 ชั้น "กันร้อน" 12oz สีขาว
แก้วกระดาษ 2 ชั้น
แก้วกระดาษ 2 ชั้น "กันร้อน" 12oz สีน้ำตาล
แก้วกันร้อน 8oz ลายดำทอง
แก้วกันร้อน 8oz ลายดำทอง
แก้วกันร้อน 8oz ลาย modern
แก้วกันร้อน 8oz ลาย modern
ปลอกสวมแก้วพิมพ์โลโก้ ชั้นเดียว
ปลอกสวมแก้วพิมพ์โลโก้ ชั้นเดียว
Previous Next
ราคาก่อนพิมพ์
บาท/ชิ้น
-
+
ลัง (1000 ชิ้น)
- ขนาดโลโก้ : ไม่เกิน 5x5 cm
- จำนวนสีการพิมพ์ : ไม่เกิน 2 สี