เลือกประเภทแก้วกาแฟ
แก้ว PET 12oz
แก้ว PET 12oz
แก้ว PET 16oz
แก้ว PET 16oz
แก้ว PET 16oz capsule
แก้ว PET 16oz capsule
แก้ว PET 22oz
แก้ว PET 22oz
แก้ว PET 12oz capsule
แก้ว PET 12oz capsule
Previous Next
ราคาก่อนพิมพ์
บาท/ชิ้น
-
+
ลัง (1000 ชิ้น)
- ขนาดโลโก้ : ไม่เกิน 5x5 cm
- จำนวนสีการพิมพ์ : ไม่เกิน 2 สี